Saturday, November 18, 2017 فارسي|English|Turkish
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap|Sampozyum
Başlık, Unvan
Bağlan
kullanıcı adı :   
Şifre :   
[Üyelik]
Haber mektubu Signup
isim :   
elektronik posta :   
KÜLTÜR VE İSLÂMİ İLİŞKİLER KURUMU
 
   

(SÂZMÂN-I FERHENG VE İRTİBATAT-I İSLÂMÎ)İslâmî İran, büyük kültürel sermayelerine dayanarak dünya toplumları arasındaki tarihsel rolünü ifa etmek, günümüz dünyasındaki kültürel ve manevî mirasın korunmasına yardım etmek ve de İran'ı olduğu gibi tanıtmak üzere kendisini uluslararası düzeyde göstermeye mecbur hissetmiştir.

İran'da İslâm inkılabının zafer kazanmasının ardından ki, bu inkılap gerçekte kültürel bir inkılap idi, İslâmî İran, tarihsel rolünü üstlenerek muhtelif milletler ve ülkeler ile kültürel ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek, ayrıca İran ve İslâm kültür ve medeniyetini dünyaya doğru bir şekilde sunmak amacıyla yeni bir döneme girdi.

Dünya halklarının ve özellikle Müslümanlar'ın İslâmî İran kültürüne ve inkılaptan sonra meydana gelen değişimlere olan anlatılamaz ilgisi İran'ın birçok kurumunu söz konusu ilgiye cevap vermesi yolunda çalışma yapmasına sebep oldu. Ülke dışındaki kültürel işlerde çalışan aktif kurumların çoğalması ve bu kurumlar arasındaki uyum eksikliği ülkenin kültürel sorumlularını ülke dışındaki kültürel çalışmalar için bir politika oluşturacak bir kurumun tesis edilmesine yöneltti.

İlgili Şura öneriyi inceledikten sonra söz konusu kurumun oluşturulmasını gerekli gördü. Yüksek Şura'nın da kurumun yönetmeliğini onaylamasının ardından Kültür ve İslâmî İlişkiler Kurumu ş.1374/m. 1996 yılında resmen göreve başladı.

Bu kurum ile tanışmak için aşağıdaki internet sitesine giriniz:

www.icronet.org


Bu sitede dikey ve yatay bağlantılar görülmektedir. Dikey bağlantıda aşağıdaki linkler görülmektedir:


1-"Kitabhane" (kütüphane) bağlantısı henüz aktif değildir.

2- "İntişârât" (yayınlar) bağlantısında Kültür ve İslâmî İlişkiler Kurumu'nun, Uluslararası El-Huda Yayınevi'nin ve İslâmî Düşünce Kurumu'nun yayınladığı dergi ve kitaplara yer verilmiştir.

3- "Hemâyiş" (konferans) bağlantısında çeşitli ülkelerde yapılacak olan ve daha önce yapılmış olan konferanslar hakkında bilgi mevcuttur.

4- "Hedemât" (hizmetler) bağlantısında "diyalog", "mektup gönderme", "Windows 98 öğretimi", "İngilizce öğretimi", "Almanca öğretimi","Aryanpur Sözlüğü", "internette arama", "istekte bulunma", "e-mail isteme" gibi kullanıcıların isteklerine yönelik linkler mevcuttur.

5- "Ruznâmehâ" (gazeteler) bağlantısında şu linkler bulunmaktadır:

"Ruznâmehâ-i Farsî" (Farsça gazeteler) bağlantısında Hemşehrî, İran, Cumhuri-i İslâmî v.b. gibi İran gazetelerine,

"Ruznâmehâ-i Latinî" (Latin dilinde çıkan gazeteler) bağlantısında Guardian, The Washington Times ve The New York Times gibi Batı gazetelerine ve

"Ruznâmehâ-i Arabî" (Arapça gazeteler) bağlantısında El-Hayat, El-Cezire ve El-Vifâk gibi Arap gazetelerine yer verilmiştir.

6- "Der Bâre-i Mâ" (Bizim hakkımızda) bağlantısı Kültür ve İslâmî İlişkiler Kurumu'nun tarihçesi, görevleri, amaçları ve başlıca birimleri hakkında bilgi verir. Bu bilgileri özet olarak şu şekilde aktarabiliriz:

Kültür ve İslâmî İlişkiler Kurumu ş. 1374/ m. 1996 yılında kurulmuş olup şu anki başkanı Sayın Huccet'ül-İslâm Muhammedî Irakî'dir. Kurumun hedefleri;

- Muhtelif ülke ve milletlerle ve özellikle Müslümanlarla kültürel ilişkilerin ilerletilmesi ve güçlendirilmesi,

- İran İslâm Cumhuriyeti'nin diğer ülke ve kültürel kurumlarla olan kültürel ilişkilerini düzenleyip güçlendirmek,

- İslâmî usul uyarınca Müslümanlar'ın vahdeti için zemin hazırlamak,

- Ehl-i Beyt mektebinin inanç, fıkıh ve ahlak alanlarında doğru bir şekilde tanıtmak,

- İran İslâm İnkılabı'ndan kaynaklanan manevî, fikrî ve sosyal değişimleri göstermek,

- İlahî dinlere mensup alim ve topluluklarla diyalog kurmaktır.

7- "Temas bâ Mâ" (Bizimle irtibat) bağlantısı kurum personeline ait e-mail adreslerinin bir listesini içermektedir.

8- "Porseş ve Pasuh" (Soru ve Cevap) bağlantısı "İran", "İslâm", "Kültürel İlişkiler" ve "Çeşitli" konularda sorulan soruları ve cevapları içermektedir.


Yatay bağlantıda aşağıdaki linkler görülmektedir:


1- "İslâm" bağlantısı "İslâm İnkılabı", "İslâmî Maârif", "İslâm Mezheplerinin Yakınlaştırılması", "Ehl-i Beyt Mektebi", "Dinler", "İslâmoloji Enstitüleri" ve "Kaynak Tanıtımları" linklerine sahiptir.

2- "İran" bağlantısı "İran Hakkında", "İslâm İnkılabı", "Fars Dili ve Edebiyatı", "Ülke Dışındaki İranlılar", "İranoloji Enstitüleri", "İran Gezisi" ve "Resim ve Fotoğraf" linklerine sahiptir.

3- "Nemâyendegihâ-i Ferhengî" (Kültürel Temsilciler) bağlantısında İran'ı Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya'da temsil eden müsteşarlıklar ve bu müsteşarlıklara ait internet siteleri tanıtılmış, ayrıca "Goftegu-i Temeddunhâ" (Medeniyetler Arası Diyalog) merkezinin sitesine yer verilmiştir.

4- "Sâzmân Der Ayine-i Resânehâ" (Basın Aynasında Kurum) bağlantısı kurumun basına yansıyan faaliyetlerini içermektedir.

5- "Menâbi-i Mutalaatî" (Kaynak Eserler) bağlantısı henüz aktif değildir.
 
 
Arama
Gelişmiş arama Web aranıyor
afiş
İslam İnkılabı Rehberi

سایت رهبری به ترکی

سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا

مرکز آموزش فارسی رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا

همایش زن در ادبیات معاصر ایران

فیس بوک ترکی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - آنکارا

اینستگرام ترکی رایزنی فرهنگی ج.ا.ا

توییتر ترکی رایزنی فرهنگی ج.ا.ا

خبرگزاری مهر

خبرگزاری فارس

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری تسنیم

doguesintileri

کتابخانه دیجیتال

اهل بیت

زینبیه

خبرگزاری بین المللی قرآن

اوقات شرعی
oy
Oylama aktif deği
UsersStats
Ziyaretçi sayfası: 1038
günlük ziyaretçi sayısı : 694
Ziyaretçi sayfası : 712893
Bağlanmış (Bağlı) ziyaretçiler : 3
sayfa yükleme : 1.4999

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap