رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آنکارا- ترکی - Tarih
Tarih

 

Tarihçe                      

 

     İran platosu Asya’daki eski medeniyetlerin en

 

eski merkezlerinden biridir. Bu platoda ilk yerleşimin tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte eldeki deliller çok eski zamanlardan beri bu toprakların  yerleşim amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Aryai kavimlerin İran platosuna göçü M.Ö.3000 yıllarında başlamış, M.Ö. 330 yılında ise Hehameneşiler İran’ın ilk büyük imparatorluğunu kurmuşlardır. Bunlardan sonra sırasıyla Sulukiler, Partlar, Sasaniler, Büveyhiler, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, İlhanlılar, Muzafferiler, Timurlular, Türkmenler, Safeviler, Afşarlar, Zendiler, Gacarlar ve Pehlevi hanedanı bu topraklarda hüküm sürdü. 1979 Şubat’ında İmam Humeyni  önderliğinde İran halkının kıyamıyla 2500 yıllık şahlık düzeni yıkıldı ve yerine İslam Cumhuriyeti düzeni kuruldu.

 


İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteşarlığı 1993 ve 1995 ikili anlaşmasına uyarak İran Kültürünü Türkiye'de tanıtmaktadır ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirilmesinde önemli adımlar atmayı umuyordur.

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı


  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050